<? switch ($what) { case glowna; echo "Strona Główna"; break; case cennik; echo "Cennik"; switch ($c) {case 1;echo " - Płyty gipsowo-kartonowe"; break;case 2; echo " - Prace malarsko-wykończeniowe"; break;case 3; echo " - Panele ¶cienne i podłogowe";break;case 4;echo " - Prace glazurnicze";break;case 5;echo " - Inne prace";break;} break; case kontakt; echo "Kontakt"; break; case mail; echo "Wy¶lij e-maila"; break; } echo(" - ".$nazwastrony);?>
Te dodatki

© Wszelkie prawa zastrzeżone.